Home » Jilin » Jilin City » Chuanying District

Street Directory of Chuanying District, Jilin City

Admin Center

 • Chuanying

Villages in Chuanying District

Admin Level: 11

Places

Cities

 • Chuanying

Towns

 • Beiji
 • Beishan
 • Changchunlu
 • Dadong
 • Dasuihe
 • Desheng
 • Huangqitun
 • Huanxi
 • Linjiang
 • Nanjing
 • Soudengzhan
 • Xiangyang
 • Yuebei
 • Zhihe

Villages

 • 王家屯村
 • 纪家村
 • 通气沟村
 • 育林村
 • 腰堡村
 • 范家村
 • 莲花泡村
 • 铜匠村
 • 长安村
 • 长桥子村
 • 高家烧锅村
 • 高家店村
 • 高家村
 • 赵家岭村
 • 赵家油坊村
 • 远大村
 • Taiping
 • 刘磨坊村
 • 刘家屯村
 • 半拉山子村
 • 吉兴村
 • 大桥村
 • 太平岭村
 • 富乡村
 • 小甸子村
 • 小绥河村
 • 左家村
 • 张花岭村
 • 德胜村
 • 新风村
 • 新兴村
 • 新林村
 • 春光村
 • 晓光村
 • 杨家店村
 • 杨树村
 • 林家桥村
 • 柏树村
 • 梨树沟村
 • 欢喜村
 • 永安村
 • 永新村
 • 河崴子村
 • 治新村
 • 三合村
 • 三官村
 • 下洼子村
 • 下洼子村
 • 二道沟村
 • 二官村
 • 五里桥子村
 • 何家村

Hamlets

 • 牛家
 • 牟家沟
 • 王煎饼店
 • 王和尚岭
 • 王景沟
 • 玻璃棵子
 • 瓦房沟
 • 盆窑
 • 石灰窑东沟
 • 石咀子
 • 硝坊子
 • 磨盘山沟
 • 管家窝棚
 • 糖坊
 • 纪家窝棚
 • 罗圈沟
 • 老爷岭
 • 肖家窝堡
 • 肖家店
 • 育林岗子
 • 胡家沟
 • 腰屯
 • 腰岭子
 • 金家油坊
 • 苗家
 • 范家屯
 • 范家沟河西
 • 蒋家窑
 • 铜匠铺
 • 铜匠沟
 • 蔡家沟
 • 蔡家沟
 • 薛家园子
 • 阎家岭
 • 陈家沟
 • 虎牛沟
 • 韩广富屯
 • 颜家窝棚
 • 西莲花泡
 • 西朝阳沟
 • 西沟
 • 马褂屯
 • 马鹿沟
 • 高家店
 • 高家沟
 • 魏家窝棚
 • 赵家油坊
 • 路家沟
 • 黄旗屯
 • 八家子
 • 关家窝棚
 • 兴隆店
 • 兴隆沟
 • 刘家瓦房
 • 刘家屯
 • 刘家油坊
 • 刘户岭
 • 前窑
 • 前土门岭
 • 前将军
 • 前二道岭子
 • 北甸子
 • 北阎家店
 • 北半拉山子
 • 北小
 • 北山头
 • 北沟
 • 北下洼子
 • 半道子
 • 半道子
 • 半拉山子
 • 南沟
 • 南河沿
 • 叶家店
 • 后管家桥
 • 后莲花泡
 • 后许家窝棚
 • 后吴家
 • 后温家沟
 • 周家
 • 团山子岭后
 • 大窝家
 • 大四家子
 • 大柏子沟
 • 太平南岭
 • 姚家大沟
 • 孤家子
 • 官地户
 • 小甸子
 • 小甸子西沟
 • 小红石砬子
 • 小绥河南沟
 • 小西沟
 • 小西沟
 • 小冯家岭
 • 小刘家磨坊
 • 小四家子
 • 小桥子
 • 小梨树沟
 • 山咀子
 • 山嘴

Suburbs

 • 大东门

  OSM Tags

Boundary tags
Admin. level6
alt_name船营;Chuanying
BoundaryAdministrative
division_code220204
name船营区
typeBoundary
wikidataQ1089055
wikipediazh:船营区