Home » Tibet » Shigatse

Street Directory of Shigatse, Tibet

Admin Center

 • Shigatse

List of streets in Shigatse

 • 2

 • 206
  primary
 • B

 • Baiju Road
  tertiary
 • C

 • China National Highway 219
  trunk
 • 烟台路
  primary
 • 珠吉路
  tertiary
 • 珠峰线
  primary
 • 珠峰西路
  primary
 • 珠峰路
  path
 • 珠峰东路
  secondary
 • 珠峰中路
  primary
 • 甲岗北路
  tertiary
 • 科技路
  tertiary
 • 那塘-沈久拉-托加公路
  primary
 • 花园桥
 • 阿桑桥
 • 陈塘公路
  primary
 • 雪西路
  primary
 • 青岛西路
  primary
 • 青岛路
  primary
 • 解放北路
  tertiary
 • 解放南路
  primary
 • 解放中路
  primary
 • 鲁定路
  tertiary
 • 黑龙江北路
  secondary
 • 黑龙江南路
  primary
 • 黑龙江中路
  secondary
 • 龙江西路
 • 龙江东路
 • 龙江中路
 • H

 • Hero Middle Road
  secondary
 • S

 • Shigatse Airport Expressway
  motorway
 • Sino-Nepal Friendship Bridge
  trunk
 • W

 • Weiguo Road
  secondary
 • 充堆路
 • 公路
  tertiary
 • 加朗桥
  tertiary
 • 加朗桥-沈久拉公路
  tertiary
 • 卡热浦东路
  secondary
 • 双陈线
 • 叶班线
  primary
 • 吉甫吊桥
  path
 • 吉培林路
  secondary
 • 吉林北路
  secondary
 • 吉林南路
  secondary
 • 吉林中路
  trunk
 • 吉丁东路
  tertiary
 • 喜格孜步行街
  secondary
 • 嘎定线
  trunk
 • 城中路
 • 山东北路
  secondary
 • 山东南路
  secondary
 • 山东中路
  secondary
 • 岗嘎珠峰路
  primary
 • 岗曲线
  primary
 • 帮佳孔路
  tertiary
 • 平安路
  tertiary
 • 幸福路
 • 广

 • 广场路
 • 强亚线
  primary
 • 扎德东路
  secondary
 • 日喀则路
  secondary
 • 昌盛路
  tertiary
 • 普彰路
  tertiary
 • 浦东路
  secondary
 • 丁什线
  primary
 • 上海路
  primary
 • 上海北路
  secondary
 • 上海南路
  primary
 • 下司马前街
 • 下司马后街
 • 湘河北路
  primary
 • 湘河南路
 • 亚则路
  primary
 • 亚乃路
  trunk
 • 人民路
  primary
 • 仁布北路
  secondary
 • 仁布南路
  secondary
 • 仁布中路
  secondary
 • 体育北路
  secondary
 • 体育南路
  secondary

Places

Cities

 • Bainang
 • Dinggye
 • 聂拉木县
 • Gamba
 • Gyantse
 • Gyirong
 • Kangmar
 • Lhatse
 • Namling
 • Ngamring
 • Rinbung
 • Sa'gya
 • Saga
 • Samzhubzê District
 • Shigatse
 • Tingri
 • Xietongmen
 • Zhongba
 • 吉隆县
 • 定结县
 • 亚东县

Towns

 • Amxung
 • Bartang
 • Benxung
 • Borong
 • Buduo
 • Capu
 • Cazê
 • Cha'er
 • Chabkha
 • Chagba
 • Chagjug
 • Chagna
 • Chamco
 • Changgo
 • Changlong
 • Charing
 • Chawu
 • Chengbei
 • Chengnan
 • Chentang
 • Chig
 • Chuzhig
 • Cogo
 • Comë
 • Dagmoxar
 • Dagna
 • Dagyu
 • Dagze
 • Dakce
 • Danagda
 • Danapu
 • Darog
 • Dê'gyiling
 • Dênggar
 • Düjung
 • Düna
 • Dinggye
 • Dobe
 • Donggar
 • Doqoi
 • Dozhag
 • Drag'rong
 • Dram
 • Drongtsé
 • Ema
 • Gabug
 • Gadong
 • Gala
 • Gamba
 • Gangba
 • Gêding
 • Goin'gyibug
 • Gojag
 • Gurme
 • Gya'gya
 • Gyaco
 • Gyacoxung
 • Gyamco
 • Gyangkar
 • Gyangze
 • Gyeru
 • Gyinkar
 • Gyirong
 • Huo'erba
 • Jaggyê
 • Jangdam
 • Jangra
 • Jangtö
 • Jila
 • Jima
 • Kagar
 • Kaimar
 • Kairag
 • Kamru
 • Kangbu
 • Kangco
 • Kangmar
 • Kangxung
 • Kardoi
 • Karmai
 • Karze
 • Kunglung
 • Kungtang
 • Kyungzê
 • Labrang
 • Lalho
 • Lêba
 • Lhabupu
 • Lhagcang
 • Lhain
 • Lhatse
 • Lhazê
 • Liu
 • Lunggar
 • Lungrong
 • Mabujia
 • Mainpu
 • Mak
 • Mangpu
 • Mangra
 • Mübaqêqên

Villages

 • Anba
 • Ba Song Cun
 • Babazhadong
 • Baiba
 • Baila
 • Bailong
 • Baimadeng;Baimadang
 • Baimaqulin
 • Bangguo
 • Bangyou
 • Bangyu
 • Banjiulunbu
 • Banzong
 • Baxuequ’an
 • Bünsum
 • Bengba
 • Bingqiong
 • Bomu
 • Cang
 • Cangzha
 • Canmuda
 • Cha
 • Chacang
 • Chacun
 • Chamanong
 • Chana
 • Chana
 • Chanaqiang
 • Changjia
 • Chayi
 • Chega
 • Chicun
 • Chilong
 • Chongda
 • Chongdoi
 • Chongdui
 • Chongsha
 • Chongyu
 • Choucun
 • Chucun
 • Chugu
 • Chugu
 • Chugu
 • Chumbi
 • Chundu
 • Chunna
 • Chuqiong
 • Cuo'ang
 • 热索
 • 珠珠村
 • 珠嘎村
 • 班定村
 • 琼那村
 • 甲庆孜村
 • 白龙村
 • 白列村
 • 白村
 • 私美村
 • 穆村
 • 米龙村
 • 米如村
 • 罗康村
 • Daju
 • Dalongda
 • Dangga
 • Daoban
 • Dare
 • Dare
 • Dare
 • Daxiu
 • Dazhang
 • Delai
 • Denong
 • Deqing
 • Dequ
 • Dobjoi
 • Dongba
 • Dongga
 • Donggar
 • Dongre
 • Dunwang
 • Duodian
 • Duokang
 • Duoluo
 • Duomen
 • Ega
 • Elang
 • Ena
 • Ena
 • Erao
 • 老仲巴
 • 聂康村
 • 联卓村
 • 那塘村
 • 采穷村
 • 色热查村
 • 芒普乡
 • 藏嘎村
 • 陈塘村
 • 雪麦村
 • 雪堆村

Hamlets

 • Asam
 • Bachang
 • Badong
 • Bailang
 • Chagna
 • Chunpitang
 • 珠峰保护区
 • 甘石当嘎
 • 空布
 • Dênggar
 • Desha
 • Dingjie
 • 那嘎东
 • 那塘
 • 邦嘎曲登
 • 色色
 • 色木烔
 • 莎托
 • 觉囊
 • 贝木岗
 • 贺尔学
 • 赛如布
 • 足郎
 • 路口
 • 路口
 • 路口
 • Gayang
 • Gunbakong
 • Guoba
 • Gyirong
 • Jigangzuosha
 • Jirong
 • Kabang
 • Kabuqi
 • Kesang
 • Kimathanka
 • Kongqiong
 • Lelasangba
 • Liping
 • Luobucuoji
 • Molong
 • Orma
 • Pangmujiatangga
 • Pona
 • Pumei
 • Qujia
 • Qumig
 • Quxam
 • Rongbuk
 • Sanjun Kharka
 • Shala
 • Shedonggunba
 • Shenong
 • Tuosangmulin
 • Uxu
 • Xiari
 • Zhuocun
 • 冻岗
 • 加德加布
 • 勒日岗
 • 吉甫
 • 告乌
 • 基伍甲登
 • 塔玛
 • 塘素尔
 • 夏龙
 • 夏布
 • 多甫
 • 多仁
 • 大瀑布
 • 布苏
 • 帕木强
 • 干沙岗
 • 库令
 • 当姆塘克巴
 • 彩淌嘎
 • 我聂
 • 拉康
 • 拉比村
 • 拉亚37道班
 • 招提壁垒
 • 拿日
 • 新兴村
 • 曲烔
 • 曲勒
 • 曲塘
 • 曲淌
 • 杂龙村
 • 杰康 Jiekang
 • 杰林
 • 棍达
 • 棍巴日勒
 • 淑公
 • 伏如咔

Localities

 • བྱང་ཐང (藏北高原)
 • Burure
 • Chengna
 • Chiptu
 • Chumbi Valley
 • 珠峰东坡大本营
 • 着墨普瓦
 • 第一台阶First Step
 • 第三台阶Third Step
 • 第二台阶Second Step
 • Dongmu
 • Everest Base Camp, North side, end of Rongbuk glacier
 • 蓝带青春休闲广场
 • 错嘎布错洗
 • 阿桑桥
 • 雄乃
 • 西绒布冰川West Rongbuk Glacier
 • 贝淌
 • George Mallory
 • Gongdachangba
 • Hillary Step
 • Jenlung;Jinlong
 • Jiawo
 • Joksam
 • Kangbajiuzhawu
 • Kongnongle
 • Limi
 • North Couloir
 • Pethang
 • Pethang
 • Pule
 • Qumudong
 • Quze
 • Salbu Pass
 • Sharlung
 • Shigechubo
 • Summit Pyramid
 • Tangsum
 • Tingri Plain
 • Tsoshutrima
 • Xinna
 • 加拉乌山垭口
 • 加朗桥
 • 卡典岗日
 • 卡浪淌
 • 吉隆
 • 咪币
 • 多加咔
 • 多寒
 • 多桑类
 • 娥扎
 • 巴夏尔乃
 • 惹嘎桑巴
 • 扎西通门
 • 扎寺广场
 • 斜帕司
 • 斯帝
 • 日喀则市政府(旧 县级)
 • 桑恩
 • 五尖
 • 亚拉池
 • 仲玛
 • 位置
 • 俄嘎

Suburbs

 • Everest Base Camp (Tibet side)

  OSM Tags

Boundary tags
Admin. level5
BoundaryAdministrative
International nameXigazê
nameགཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་ / 日喀则市 / Shigatse
old_name日喀则市
Time zoneAsia/Urumqi
typeBoundary
wikidataQ1211183
wikipediade:Xigazê
Place tags
name日喀则市
place typeCities
name:boགཞིས་ཀ་རྩེ
name:enShigatse
name:etXigazê
name:frShigatse
name:jaシガツェ
name:ltŠigadzė
name:plXigazê
name:ruШигадзе
name:ukШіґадзе
name:viXigazê
name:zh日喀则市
wikidataQ1211183
wikipediaen:Shigatse
population703292
Admin. level5
alt_name:viNhật Khách Tắc
china_classprefecture
is_in:countryChina
is_in:continentAsia
population:date2010-11-01
is_in:country_codeCN